Nic Melsen

Nic is in 2023 gestart bij Lighthouse Projects. Na zijn studie civiele techniek heeft hij een aantal jaren gewerkt bij een aannemer gespecialiseerd in de aanleg van de civiele werken voor windparken. Hier is hij gestart als uitvoerder en uitgegroeid tot projectleider in de onshore windenergie. 

Nic is met zijn kennis en ervaring een toegevoegde waarde bij de ontwikkeling en realisatie van windenergieprojecten.