Martijn van Wijk

Vanaf 1 mei 2024 is Martijn van Wijk gestart binnen het Lighthouse team.
Martijn heeft zijn passie voor duurzame energie omgezet in actie door zijn studie Sustainable Energy Technologies aan de Technische Universiteit Delft te voltooien. Zijn specialisatie lag in windenergie, zonne-energie en opslagtechnieken, waardoor hij een brede kennisbasis heeft opgebouwd die hem in staat stelt om innovatieve en effectieve oplossingen te ontwikkelen voor hernieuwbare energieprojecten.
Met ruim 3.5 jaar ervaring als ingenieur en projectmanager voor grootschalige zonneparken op elk type ondergrond, brengt Martijn veel kennis van de zonne-energiesector met zich mee. Bovendien heeft hij ervaring met het coördineren van multidisciplinaire teams, het beheren van budgetten en het waarborgen van naleving van regelgeving en kwaliteitsnormen.